Konsument
Bild
ROT-avdrag för pelletspannor, vedpannor, solfångare och solvärme

För gas, el, olje- eller pelletspannor
Arbetskostnaden är schablonmässigt 24 % av den totala kostnaden inklusive
mervärdesskatt
och ROT-avdraget är 30 % av arbetskostnaden

Exempel
En
ny pelletspanna och ackumulatortankar kostar totalt inkl. arbetskostnad 100.000 kr
Du får 24% i schablonavdrag = 24.000 kr i arbetskostnad
På detta belopp får du 30% i ROT-avdrag på arbetskostnaden = 7.200 kr i skattereduktion


För vedpannor
Arbetskostnaden är schablonmässigt 28 % av den totala kostnaden inklusive mervärdesskatt
och ROT-avdraget är 30 % av arbetskostnaden.

Exempel
En
ny vedpanna och ackumulatortankar kostar totalt inkl. arbetskostnad 100.000 kr
Du får 28% i schablonavdrag = 28.000 kr i arbetskostnad
På detta belopp får du 30% i ROT-avdrag på arbetskostnaden = 8.400 kr i skattereduktion


ROT-avdrag för solvärme
Småhusägare kan söka ROT-avdrag för arbetskostnader i anslutning till installation av solvärme­anläggningar, inklusive varmvattenberedare och ackumulatortank.

Arbetskostnaden är schablonmässigt 30 % av den totala kostnaden inklusive mervärdesskatt
och ROT-avdraget är 30 % av arbetskostnaden.

Exempel
En solanläggning kostar totalt 100.000 kr
Du får 30% i schablonavdrag = 30.000 kr
På detta belopp får du 30% i ROT-avdrag = 9.000 kr

Observera att schablonkostnaden är en rekommendation från Skatteverket och inte tvingande

Guide ROT-avdrag

Vi reserverar oss för eventuella ändringar!

 
 

 

BORÖ WORLDWIDE

Kalix
Motala
Bosnien

 

 

BORÖ - SERVICE & SUPPORT

Här hittar du vanliga frågor och svar (FAQ) om våra produkter samt länkar till produktbeskrivningar och manualer.
 
 

BORÖ - NYHETSBREV

En gång/månad utges Borö Nyhetsbrev. Du som vill ha detta per automatik via mail kan anmäla detta här.

 
 
Borö Pannan AB • Bangårdsvägen 1 • 952 31 Kalix • +46 923-166 80 • info@boroe.com  Logga in