Installatör/grossist
Text/HTML

BoRö's 4 olika solpaket täcker in dom normala villasystem som efterfrågas på marknaden.

Kombi 500 - 500 liters slingtank (70-modul) för lagring av solenergi och anslutning av annan värmekälla, komplett med elpatron 6kW, shunt till radiatorkrets och blandningsventil. 6st solfångare (6m²) med tillhörande takfästen. Drivpaket och styrpanel för solkretsen som också reglerar elpatronen.

Kombi 300 - 300 liters slingtank (60-modul) för lagring av solenergi och anslutning av annan värmekälla, komplett med elpatron 6kW, shunt till radiatorkrets och blandningsventil. 4st solfångare (4m²) med tillhörande takfästen. Drivpaket och styrpanel för solkretsen som också reglerar elpatronen.

Singel 220 - 220 liters slingberedare (60-modul) för enbart varmvatten där solenergin lagras i beredaren via en rostfri laddslinga. Komplett med elpatron och blandningsventil. 3st solfångare (3m²) med tillhörande takfäste. Drivpaket och styrpanel för solkretsen som också reglerar elpatronen.

EXT - kan installeras i ackumulatortank/panna som saknar solslinga. I drivpaketet ingår även plattvärmeväxlare och 1st extra cirkulationspump som ansluts mot tanken/pannan. Kan väljas med valfritt ntal solfångare men standard är 4, 6 eller 8st.

Se vidare respektive paket.

 
 

 

BORÖ WORLDWIDE

Kalix
Motala
Bosnien

 

 

BORÖ - SERVICE & SUPPORT

Här hittar du vanliga frågor och svar (FAQ) om våra produkter samt länkar till produktbeskrivningar och manualer.
 
 

BORÖ - NYHETSBREV

En gång/månad utges Borö Nyhetsbrev. Du som vill ha detta per automatik via mail kan anmäla detta här.

 
 
Borö Pannan AB • Bangårdsvägen 1 • 952 31 Kalix • +46 923-166 80 • info@boroe.com  Logga in