Installatör/grossist
Bild
Modell TIP

TIP-modellen är en rund välisolerad tank med avtagbar isolering.
Tryckklass 3 bar upp till 750 liter. 1000-3000 liter har 1.5 bar som standard men går att få i 3 bars utförande. Vi gör även runda tankar upp till 6 bar, se meny Specialtankar eller Kyltankar.

Volymstorlekar och dimensioner
  320 liter = Ø    630x1750 mm
  500 liter = Ø    840x1770 mm
  750 liter = Ø    960x1830 mm
1000 liter = Ø  1090x1870 mm
1300 liter = Ø  1200x1910 mm
1800 liter = Ø  1400x1980 mm
2500 liter = Ø  1600x2010 mm
3000 liter = Ø  1600x2300 mm
 

Produktritningar 320L

 TIP-320L/A (Volymtank) 4.370 kr

 TIP-320L/FR110 (med rostfri beredare 110 lit) 8.030 kr

 TIP-320L/FR200 (med rostfri beredare 200 lit) 9.520 kr

 TIP-320L/B15L (varmvattenslinga 15m utdragen) 8.390 kr

 TIP-320L/B25L (varmvattenslinga 25m) 11.090 kr

 TIP-320L/B25L/SOL9 (varmvattenslinga 25m och solslinga 10m Ø15) 13.300 kr

 Ladda ner Energilabel

Produktritningar 500L

 TIP-500L/A (Volymtank)

 TIP-500L/A (Volym/Buffert) - Fastighetstank

 TIP-500L/FR110 (med rostfri beredare 110 lit)

 TIP-500L/FR200 (med rostfri beredare 200 lit)

 TIP-500L/FR300 (med rostfri beredare 300 lit)

 TIP-500L/2xB12L (t.ex förvärmning alt solvärme 12m, varmvatten 12m)

 TIP-500L/2xB12L/SOL12 (förvärmning 12m, varmvatten 12m, solvärme 12m)

 TIP-500L/2xB25L (varmvattenslinga 2x25m) - Fastighetstank

 TIP-500L/3xB25L (varmvattenslinga 3x25m) - Fastighetstank

 Ladda ner Energilabel

Produktritningar 750L

 TIP-750L/A (Volymtank)

 TIP-750L/A (Volym/Buffert) - Fastighetstank

 TIP-750L/FR110 (med rostfri beredare 110 lit) - För bl.a vedeldning

 TIP-750L/FR200 (med rostfri beredare 200 lit) - För bl.a vedeldning

 TIP-750L/FR300 (med rostfri beredare 300 lit) - För bl.a vedeldning

 TIP-750L/2xB12L (varmvattenslinga 12m + förvärmning alt sol 12m) - Brett användningsområde

 TIP-750L/B12L/BF12/SOL15 - (som ovan + solslinga 15m) - För bl.a. solvärme/ved i kombination

 TIP-750L/B25Lx2 - (2x25m vv-slinga) - Slingtank för bl.a. fastighetssystem mot värmepump

 TIP-750L/B25Lx3 - (3x25m vv-slinga) - Slingtank för bl.a. fastighetssystem mot värmepump

 Ladda ner Energilabel

För större volymer, se undermeny "TIP 1000-3000L"

 
 

 

BORÖ WORLDWIDE

Kalix
Motala
Bosnien

 

 

BORÖ - SERVICE & SUPPORT

Här hittar du vanliga frågor och svar (FAQ) om våra produkter samt länkar till produktbeskrivningar och manualer.
 
 

BORÖ - NYHETSBREV

En gång/månad utges Borö Nyhetsbrev. Du som vill ha detta per automatik via mail kan anmäla detta här.

 
 
Borö Pannan AB • Bangårdsvägen 1 • 952 31 Kalix • +46 923-166 80 • info@boroe.com  Logga in