Om företaget
Bild
ISO-certifikat och policy

Kvalitetspolicy
BORÖ skall hela tiden ligga steget före kunden genom att göra rätt från början och överträffa kundes förväntningar. Genom lyhördhet och snabbt agerande på våra kundernas önskemål och synpunkter skapas förutsättningar för ett nära samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter. Arbetssättet på BORÖ är systematiskt och genomsyras av ständiga förbättringar.

Miljöpolicy
BORÖ skall följa alla lagar och krav vi berörs av, minimera all skadlig miljöpåverkan samt arbeta förebyggande. Miljöhänsyn vägs in i alla beslut, såväl inom produktutveckling, konstruktion och administration som i den dagliga produktionen. Ur nulägesanalysen fås våra betydande miljöaspekter fram som våra miljömål grundar sig på.

Genom ständiga förbättringar strävar vi efter att utsläppen till den yttre miljön skall vara så lite miljöstörande som möjligt, detta innebär att vi skall använda så lite och så väl miljöanpassade kemikalier som möjligt.

Vi strävar efter att de varor vi producerar inte ska vara miljöförstörande, vare sig när de tillverkas, används eller blir avfall. Genom våra produkter hjälper vi våra kunder att värna om miljön genom effektivare uppvärmning med mindre utsläpp.

 
 

 

BORÖ WORLDWIDE

Kalix
Motala
Bosnien

 

 

BORÖ - SERVICE & SUPPORT

Här hittar du vanliga frågor och svar (FAQ) om våra produkter samt länkar till produktbeskrivningar och manualer.
 
 

BORÖ - NYHETSBREV

En gång/månad utges Borö Nyhetsbrev. Du som vill ha detta per automatik via mail kan anmäla detta här.

 
 
Borö Pannan AB • Bangårdsvägen 1 • 952 31 Kalix • +46 923-166 80 • info@boroe.com  Logga in