Om företaget
Bild
BORÖ AB med en historia från mitten av 70-talet

Företaget startade 1976 av delägare och nuvarande VD, Bo Rönnkvist. I starten tillverkades i huvudsak värmepannor som sedermera kompletterades med ackumulatortankar. Efter hand koncentrerades tillverkningen till att omfatta endast ackumulatortankar.

År 1992 stod den nya fabriken i Kalix klar. Då kändes den stor men under årens lopp har den byggst ut 5 gånger åt olika håll. Med hjälp av ett extert bolag byggdes även den första automatiska produktionslinjen för ackumulatortankar. Den finns kvar än idag.

År 1998 utökades programmet med solfångare i Övertorneå som tillverkningsort. Dessa tillverkas idag i Bosnien. Övertorneåenheten övergick till att tillverka detaljer till produktionen i Kalix och denna tillverkning flyttades under 2012 till Kalix.

År 2005 förstärkes BORÖ ytterligare med ett nära samarbete med ett företag i Bosnien, ESC ddo, ägt av Bo Rönnkvist. Därifrån levereras råmaterial, komponenter samt färdiga produkter som är svåra att automatisera ex kopparfodrade varmvattenberedare. Ellinor Rönnkvist kom in i företaget som delägare efter avslutad Civilingenjörsutbildning vid Luleå Tekniska Universitet.

År 2006 började företaget att tillverka sina egna rostfria varmvattenberedare. Lokalen bredvid den egna i Kalix hyrdes för endamålet.

År 2008 startade Arctic Energy AB eftersom en ny stor kund kom med i bilden. Där skedde montering av en ny produkt, värmepumpstanken och en komplett villastyrning till denna togs fram. Denna tillverkning fusionerades in i BORÖ 2012.

År 2011 fördubblades verksamheten genom ett förvärv av lokaler och produktionsutrustning efter Electrolux/Dometic i Motala. Produktfloran utökades med Trinettekök, överskåp till kyl och frys, 70 cm spis under begränsad tid samt plåtdetaljer. Ett fastighetskomplex köptes och två fastighetsbolag bildades, FOC AB. Den logistiska biten stärks därmed med stor lagerkapacitet och utökad service till kunderna. Tankarna svetsas i Kalix och Bosnien och skickas därefter till Motala för isolering, ytterplåtstillverkning, montering, emballage och lagring.

År 2014 fick bolaget en ny stor kund som köpt skumisolerade plåtskåp sk. Batterikylskåp, denna tillverkning skedde i Motalafabriken. Detta varade tyvärr endast ett år tills produktionen flyttades till Asien.

År 2015 effektiviserades verksamhet i Kalix genom att flytta ihop den rostfria och svarta tillverkningen i ett hus.

År 2016 firade företaget 40 år i branschen. Vi gjorde en designutveckling av Trinetteköken. Krav ställdes på samtliga värmeprodukter upp till 750L om energimärkning i likhet med vitvaror. Företaget jobbar med ett nytt isoleringskoncept för samtliga tankar.

 
 

 

BORÖ WORLDWIDE

Kalix
Motala
Bosnien

 

 

BORÖ - SERVICE & SUPPORT

Här hittar du vanliga frågor och svar (FAQ) om våra produkter samt länkar till produktbeskrivningar och manualer.
 
 

BORÖ - NYHETSBREV

En gång/månad utges Borö Nyhetsbrev. Du som vill ha detta per automatik via mail kan anmäla detta här.

 
 
Borö Pannan AB • Bangårdsvägen 1 • 952 31 Kalix • +46 923-166 80 • info@boroe.com  Logga in